Keramisk ordlista

Emaljering

Emaljmålning görs på brända och glaserade gods och bränns fast med ytterligare en bränning.

Glasyr

Ytbeläggning som kan vara antingen genomskinlig eller heltäckande. Sammansättningen varierar beroende på önskade egenskaper och utseende men består av en blandning av salter, oxider och alkaliska ämnen.

Kristallglasyr (aventuringlasyr) innehåller metalloxider som ger ett kristalliknande mönster.

Keramik

Gemensam beteckning för allt som har tillverkats av bränd lera. Keramiska produkter kan delas in fem olika huvudgrupper:

 • Flintgods (flintporslin)
  vitbrännande lergods med inslag av fältspat och flinta (fajans). Ett semi-vitröst material som förekommer i olika kvaliteter.
 • Stengods
  högbränd keramik där lerans korn smälts samman (sintrats). Bränns i temperaturer på mellan 1200-1300 grader.
 • Benporslin
  innehåller kaolin, fältspat, kvarts och upp till 50% benaska. Används ofta som material för serveringsporslin och började användas 1857 av Rörstrand.
 • Fältspatsporslin
  består av vitbrännande kaolinlera, fältspat och kvarts. Svagt genomskinligt. Kallas också för äkta porslin och Rörstrand började använda denna typ 1815. En modern variant kallas för vitroporslin och används ofta till sanitetsgods.
 • Lergods

Krackelering

Används för att åstadkomma ett mönster och nät av fina sprickor i glasyren.